nieruchomoscDziałając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 139/2017 z dnia 10 października 2017r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 12 października 2017r. do 02 listopada 2017r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych można zapoznać się z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Wykaz nieruchomości ico pdf