huta artystow zakonczenie 1Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku-Filia Biblioteczna w Nowosielcu i Stowarzyszenie „Mieszkańcy z Pasją w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Nowosielcu zrealizowali projekt „Huta Młodych Artystów”. Honorowym patronatem  w/w wydarzenie zostało objęte przez Pana Roberta Bednarza Starostę Niżańskiego i Pana Juliana Ozimka Burmistrza GiM Nisko.

Celem projektu było rozwijanie uzdolnień artystycznych i pobudzanie do kreatywnego działania dzieci, poprzez prowadzenie cyklicznych warsztatów. Warsztaty plastyczne prowadzone przez: Paulinę Czarnecką z Warszawy, nauczyciela – Alicję Koćmirską oraz członków „Stowarzyszenia Mieszkańcy z Pasją” , warsztaty literackie: prowadzone przez Annę Banach dyrektora Pedagogicznej Biblioteki  w Tarnobrzegu, Joannę Gorczycę – nauczyciela tutejszej szkoły i teatralne prowadzone przez Macieja Niedbała aktora teatru „Gabi”i nauczyciela Małgorzatę Flis. Wszystkie te warsztaty  realizowane były cyklicznie od  04 września do 12 października i zakończone zostały przedstawieniem teatralnym połączone z  wernisażem prac plastycznych uczestników zajęć warsztatowych „Huty Młodych Artystów” oraz wystawą artystyczną lokalnych twórców i rękodzielników z powiatu niżańskiego. Celem imprezy było popularyzacja twórczości literackiej i artystycznej. Zorganizowane przedsięwzięcie  było imprezą otwartą, na którą zaproszono wszystkich mieszkańców z powiatu, zainteresowanych kulturą i sztuką. Na spotkanie przybyli: Robert Bednarz-Starosta Niżański,  Zastępca Burmistrza Pani Teresa Sułkowska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku Waldemar Ślusarczyk, Radni Powiatu i Gminy Nisko oraz ks. kan. Kazimierz Partyka, rodzice, uczniowie  i pozostali mieszkańcy powiatu.

Na scenie zaprezentowali się uczestnicy projektu „Huta Młodych Artystów” , oraz grupa literacka, ze Stowarzyszenia „Witryna”: Elżbieta Kiszko, Tadeusz Brak artyści z powiatu niżańskiego malarze z Jeżowego- Dorota Trela , Małgorzata Piskor, Aleksandra Krawiec, Anna Ulewicz, rzeźbiarze: Stanisław Pałka z Zarzecza oraz Waldemar Zając z Jeżowego, haft i wyszywanie: Grażyna Jania i Małgorzata Rurak z Nowosielca, rękodzielnicy: Kozak Beata ,Marta Członka z Nowosielca , Ewa Chamot z Kończyc, oraz pasjonatka fotografii Beata Komsa z Nowosielca i akordeonista Jakub Grabiec  z Samorządowej  Szkoły Muzycznej I Stopnia w Jeżowem pod kierunkiem  dyrektora Pana Marka Nowaka. Ponadto na scenie wystąpili uczniowie tutejszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli: Alicji Koćmirskiej, Anny Stec, Małgorzaty Krawiec, Joanny Gorczycy.

Imprezie towarzyszyły: zabawy, zjeżdżalnia dla dzieci, pokaz szybkich fryzur Marcelina Bednarz, stoisko promujące literaturę –Anna Banach  z Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu-Filia w Nisku. Wśród przybyłych gości zostały rozlosowane po 3 nagrody ufundowane przez Starostę Niżańskiego, Burmistrza Gminy Nisko oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Nisku. Spotkanie zakończyła Pani Anna Cichocka dyrektor szkoły dziękując wszystkim za udział i wkład włożony w przygotowanie i realizację tego wydarzenia wręczając dyplomy i upominki.

Zadanie było realizowane w ramach projektu Podkarpacka Edukacja Kulturowa dofinansowanego za środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018. Regionalnym operatorem programu jest Centrum Kulturalne w Przemyślu.

Koordynator projektu Anna Ulewicz

huta artystow zakonczenie 2huta artystow zakonczenie 3huta artystow zakonczenie 4huta artystow zakonczenie 5huta artystow zakonczenie 6