Czytaj więcej...Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Kierunek zatrudnienie”.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne, bierne zawodowo i poszukujące pracy z terenu powiatu niżańskiego powyżej 29 roku życia należące, co najmniej do jednej z grup:

Czytaj więcej...Informujemy Mieszkańców, że powodem zapadnięcia się nawierzchni na odcinkach drogi krajowej nr 77 (ul. Sandomierska) nad kolektorem ściekowym jest niestabilność gruntu oraz nieszczelność pomiędzy kręgami betonowymi sieci kanalizacyjnej, co spowodowało napływ wody z piaskiem z gruntu i powstanie pustek pod jezdnią.

Firma wyłoniona w przetargu przez MZK Nisko wykonuje bezwykopową renowację odcinków kolektora sanitarnego (położenie „rękawa” wewnątrz kolektora).

Do zakończenia zadania pozostał ostatni odcinek między studniami S13 – S14 o długości ok. 47.3 mb.

naukaZgodnie z zasadami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach    podstawowych prowadzonych przez Gminę Nisko w roku szkolnym  2018/2019 oraz Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Nr 10/18 z dnia 31 stycznia 2018r.w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych i Uchwałą Rady Miejskiej w Nisku Nr XXXIV/264/ 17 z dnia 22 marca 2017r w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych ,dla których organem prowadzącym jest Gmina Nisko, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów uprzejmie informuję, że  w związku z wolnymi miejscami w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nisko od dnia 23 kwietnia 2018r do dnia 25 kwietnia 2018r prowadzone będzie postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli:

  1. Przedszkole Nr 1 w Nisku, ul. Fryderyka Chopina 33
  2. Przedszkole Nr 2 w Nisku, ul. Henryka Dąbrowskiego 8 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1)
  3. Przedszkole w Zarzeczu, Zarzecze, ul. Adama  Mickiewicza 45 (planowane otwarcie od 1.09.2018r)