ico infoUstawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r poz. 1774) weszła w życie dnia 26 września 2017r.

ico infoRządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno–komunikacyjnych "Aktywna Tablica" został ogłoszony w Dz.U. z dn. 21 lipca 2017r. poz. 1401 na lata 2017 – 2019.

 
Czytaj więcej...OLIWIER SZOT z Nowosielca zajął I miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Złoty Mikrofon” Opoczno 2018.
Festiwal odbył się 13 kwietnia 2018 r. w Miejskim Domu Kultury w Opocznie. Jury w składzie: Paweł Izdebski, Maja Wojtaszek, Karolina Żuk przyznali I miejsce w Kategorii I Oliwierowi Szot, za piękne wykonanie utworu ,,Mruczy winyl". W Konkursie brała udział również Oliwia Chamot w kategorii II.
Oliwier Szot, oraz Oliwia Chamot są solistami Niżańskiego Centrum Kultury ,,Sokół" oddział w Nowosielcu. 
Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Grupa Reprezentacyjna FUKS Niżańskiego Centrum Kultury "Sokół" po raz kolejny w tym sezonie artystycznym sięgnęła po laury zdobywając III nagrodę w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca "Taneczne Inspiracje".

Piąta edycja tanecznych zmagań miała miejsce 13.04.2018 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Biłgoraju. Zespół zaprezentował układ taneczny "W starożytnym Egipcie" w bloku tańca nowoczesnego, w kategorii wiekowej 10 - 13 lat, w choreografii pani Teresy Śwideckiej - Węglarz. Grupa FUKS w swojej kategorii rywalizowała z 22. zespołami tanecznymi.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

ico infoBurmistrz Gminy i Miasta Nisko działając zgodnie z  art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.  z 2014 roku poz. 1146 z poź. Zm.) ogłasza  otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku w celu ochrony różnorodności biologicznej”   wnioskowanego  o dofinansowanie w ramach konkursu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna.

Treść ogłoszenia (pdf)

Oferta współpracy (druk).doc