Czytaj więcej...Ogromny sukces odniosła uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Nisku na osiedlu Podwolina - Oliwia Skrzypek. Została  laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Czytaj więcej...DYSTRYBUCJA  ŻYWNOŚCI dla osób najbardziej potrzebujących w Gminie i Mieście Nisko z Programu Operacyjnego FEAD 2014-2020 przez Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Malce w Nisku:

wybory urna ludzikiInformację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 27 marca 2018 r. o zmianach w naborze na urzędników wyborczych, w tym o zmianie liczby urzędników wyborczych i przedłużeniu terminu dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego do dnia 16 kwietnia 2018 r.

Uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych

Uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego.

  • Nastąpiło zmniejszenie liczby urzędników wyborczych powoływanych w gminach: Gawłuszowice i Krzeszów.
  • Został przedłużony do 16 kwietnia br. termin składania zgłoszeń na kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

 

zipPobierz dokumenty

Czytaj więcej...23 marca 2018r.  - w  PSP nr 5 w Nisku odbyły  się miejsko - gminne  eliminacje  Konkursu  Ortograficznego -  SÓWKA  MĄDRA GŁÓWKA. Do ortograficznych zmagań przystąpiło 31 dzieci. Po uroczystej inauguracji konkursu o godz.13.00 i krótkim omówieniu  zadań  uczniowie przystąpili do pracy.  Zadania konkursowe, opracowane na dwóch poziomach: klasa druga oraz klasa trzecia, związane były tematycznie z przypadającą w tym roku 85 rocznicą nadania praw miejskich miastu Nisko.  Zgodnie z  Regulaminem dzieci rozwiązywały zadania  w czasie 60 min.