Czytaj więcej...Gmina Nisko w październiku 2017r. przystąpiła do realizacji piątej edycji projektu pn. „Razem chrońmy nasze powietrze”. Wykonawcą projektu było Stowarzyszenie „EKOSKOP”, proekologiczna organizacja pożytku publicznego z Rzeszowa.

Projekt „Razem chrońmy nasze powietrze” ma na celu podniesienie świadomości mieszkańców Gminy i Miasta Nisko na temat źródeł zanieczyszczenia powietrza oraz jego wpływ na stan naszego zdrowia.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...W dniu 23 listopada w Publicznej Szkole Podstawowej w Zarzeczu miało miejsce  otwarcie bardzo ciekawej wystawy. Ekspozycję przygotowała młodzież szkolna w ramach realizowanego przez nią projektu pod nazwą: „W poszukiwaniu własnej tożsamości - śladami historii Zarzecza”.

Czytaj więcej...W sali narad Urzędu Gminy i Miasta Nisko 24 listopada odbyła się uroczystość Złotych Godów Małżeńskich. Medale Prezydenckie po 50 latach wspólnego życia otrzymało 3 pary.

Wśród dostojnych jubilatów obchodzących Złote Gody znaleźli się Maria i Władysław Bereza, Stanisława i Jan Rakoczy oraz Irena i Stanisław Sztorc.

Czytaj więcej...We wtorek 21 listopada w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy 3-go Maja w Nisku odbyło się uroczyste spotkanie z okazji dnia Pracownika Socjalnego. Podczas uroczystości burmistrz Niska Julian Ozimek przekazał wszystkim osobom związanym z pracą na rzecz potrzebujących podziękowania i serdeczne życzenia.

Dzień Pracownika Socjalnego to święto obchodzone 21 listopada. Z tej okazji, jak co roku, odbyła się uroczystość honorująca wszystkich obecnych pracowników pomocy społecznej w naszej gminie.