ico wody polskiepdf Zobacz dokument

Czytaj więcej...Gmina i Miasto Nisko uczestniczy w projekcie „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. podkarpackim”. W związku z tym 3 lipca odbyła się debata oświatowa, celem której było wypracowanie opinii na temat stanu oświaty w gminie, oraz wizji  dobrej szkoły.

Projekt jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Fundacje Rozwoju Demokracji  Lokalnej Ośrodek Samorządu Terytorialnego.

nieruchomoscDziałając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r poz.121) i Zarządzenia Nr 89/2018 z dnia 3 lipca 2018r Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 5 lipca 2018 do 26 lipca 2018r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.nisko.pl można zapoznać się z wykazem nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...