naukaZgodnie z zasadami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach    podstawowych prowadzonych przez Gminę Nisko w roku szkolnym  2018/2019 oraz Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Nr 10/18 z dnia 31 stycznia 2018r.w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych i Uchwałą Rady Miejskiej w Nisku Nr XXXIV/264/ 17 z dnia 22 marca 2017r w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych ,dla których organem prowadzącym jest Gmina Nisko, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów uprzejmie informuję, że  w związku z wolnymi miejscami w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nisko od dnia 23 kwietnia 2018r do dnia 25 kwietnia 2018r prowadzone będzie postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli:

  1. Przedszkole Nr 1 w Nisku, ul. Fryderyka Chopina 33
  2. Przedszkole Nr 2 w Nisku, ul. Henryka Dąbrowskiego 8 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1)
  3. Przedszkole w Zarzeczu, Zarzecze, ul. Adama  Mickiewicza 45 (planowane otwarcie od 1.09.2018r)

Czytaj więcej...

ico infoGmina Nisko corocznie uczestniczy w realizacji projektu "Szkolny Klub Sportowy" finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz dofinansowanego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego i samorządy lokalne województwa podkarpackiego.

ico info"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" na lata 2016 – 2020 został ustanowiony Uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r.

Gmina Nisko przystąpiła do realizacji programu i w dniu 14.11.2017 r. wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych.