Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
Dokumenty Wymagane dokumenty i miejsce składania
 • odpis skrócony aktu:
  • urodzenia (panna/kawaler) albo
  • urodzenia i małżeństwa z adnotacją o rozwodzie albo
  • urodzenia, zgonu(wdowa/wdowiec)
 • podanie o wydanie zaświadczenia
 • zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (podpisane przez kierownika USC)
 • dowód osobisty

Dokumenty należy składać w Urzędzie Stanu Cywilnego Gminy i Miasta ul. Kościuszki 3 (poniedziałek - piątek godz. 7:30 - 15:30).

Pobierz wniosek: format pdf PDF | format odt OpenOffice

Termin Termin i sposób załatwienia sprawy

Zaświadczenie wydaje się w dniu złożenia wszystkich wymaganych dokumentów lub w terminie uzgodnionym ze stroną (dokument jest ważny 3 miesiące od dnia wystawienia, jeśli wyznaczono późniejszy termin ślubu, wydaje się go we właściwym czasie).
Opłaty Opłaty
 • Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 38,00 zł
Odwołanie Sposób odwołania

Nie dotyczy.
Podstawa prawna Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180 z późn. zm.)
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U Nr 225 z 2006r. poz.1635)
Miejsce załatwienia Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy i Miasta w Nisku - Urząd Stanu Cywilnego
ul. Kościuszki 3,
tel. (0-15) 8415656
e-mail: usc@nisko.pl