nieruchomoscDziałając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. Z 2016 r poz.2147 z późn.zm.) i Zarządzenia Nr 171/2017 z dnia 29 listopada 2017r Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 07 grudnia 2017 do 29 grudnia 2017r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.nisko.pl można zapoznać się można zapoznać się z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.