drogi grady nowe 5Na osiedlu Grądy w Nisku-Podwolinie zakończyła się budowa czterech nowych dróg. Nowoczesna infrastruktura powstała na ulicach Kasztanowej, Jaśminowej, Brzozowej i Grądy.

Cała inwestycja złożona była z 3 zadań. Pierwsze dotyczące budowy dróg gminnych - ulic Kasztanowej, Brzozowej i Grądy dofinansowane zostało w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych czyli tzw. Schetynówek. Za kwotę 1 553 617 zł wybudowano 873 metry dróg wraz z chodnikami. Drugie zadanie objęło swym zakresem budowę ulicy Jaśminowej. Powstało 405 metrów nowej nawierzchni za kwotę 1 449 000 zł.

Ponadto w ramach trzeciego zadania powstał odcinek ścieżki rowerowej, która stanowi część projektu pn. „Budowa Centrum przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko” w ramach przedsięwzięcia „Mobilny MOF Stalowej Woli”. Koszt tego zadania to 116 421 zł.

Łącznie cała inwestycja w tej części Podwoliny kosztowała 3 119 048 zł. Na budowę udało się pozyskać dodatkowe dofinansowanie z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020” w kwocie ponad 1 000 000 zł. Wykonawcą była firma „MOLTER” Sp. z o.o.

drogi nowe grady 1drogi nowe grady 2drogi nowe grady 3drogi nowe grady 4