finanseUrząd Gminy i Miasta w Nisku od dnia 01 lutego 2018 r. wprowadził możliwość uiszczania opłaty skarbowej kartą płatniczą. Na razie tylko opłata skarbowa i tylko w Urzędzie Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności min. za: wydawanie aktów stanu cywilnego, opłaty za ślub, zaświadczenia z ewidencji ludności oraz udostępnianie danych z rejestru mieszkańców.

W następnym roku taka forma płatności może zostać rozszerzona na podatki i opłaty lokalne, ponieważ Rada Miejska w Nisku podjęła w tej sprawie stosowną uchwałę.