ico info80W związku z interwencjami mieszkańców Burmistrz Gminy i Miasta Nisko przypomina o ustawowym zakazie palenia śmieci w piecach domowych. Spalanie śmieci w piecach jest zabronione i karalne. Zgodnie z art. 155 i 199 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013.21 z późn. zm.), ten kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.

Burmistrz Gminy i Miasta
Nisko