otwarcie sali gimnastycznej w zarzeczu 2018 1Uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Zarzeczu wreszcie mają doskonałe warunki do ćwiczeń w ramach lekcji wychowania fizycznego. Wszystko dzięki nowoczesnej, pełnowymiarowej sali gimnastycznej, której budowa staraniem władz Gminy i Miasta Nisko rozpoczęła się w 2016 roku. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 22 lutego. Uroczystość miała podwójny wymiar bowiem połączona była z inauguracją obchodów 85-lecia nadania praw miejskich miastu Nisko.

Inwestycja od dawna była wyczekiwana przez mieszkańców Zarzecza, szczególnie przez uczniów i środowisko nauczycieli. Do tej pory dzieci korzystały z niewielkiej i nieco archaicznej w wyposażenie sali przy szkole. Od kilku tygodni do dyspozycji mają nowoczesną halę sportową z niezbędną infrastrukturą.

– Obiekt, który dzisiaj oddajemy do użytku powstał dzięki zaangażowaniu i życzliwości wielu osób i instytucji. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Ministra Sportu i Turystyki oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego. Jestem przekonany, że ten obiekt spełni oczekiwania wszystkich, którzy będą z niego korzystać. Mam nadzieję, że sala gimnastyczna będzie tętnić życiem i przyczyni się do rozwoju sportowych talentów – mówił Julian Ozimek, burmistrz Niska.

Zadanie swoim zakresem objęło m.in. budowę hali sportowej wraz z łącznikiem, zapleczem sportowo-sanitarnym na parterze oraz wielofunkcyjną salą korekcyjną i pokojem trenerów na piętrze. Zagospodarowano również teren wokół sali gimnastycznej, wykonano chodniki, drogę pożarową, zamontowano trybuny zewnętrzne z siedziskami na 120 osób. Sala gimnastyczna składa się z boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do gry w siatkówkę, piłkę nożną, koszykówkę oraz piłkę ręczną. W ramach zadania zmodernizowano także zaplecze szatniowo-sanitarne w starej sali gimnastycznej. Ponadto zakupiono nowoczesne wyposażenie do szkolnej pracowni matematyczno-przyrodniczej.

W uroczystym przecięciu wstęgi udział wzięli m.in. Julian Ozimek Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Teresa Sułkowska Wiceburmistrz Niska, Waldemar Ślusarczyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku, Jan Szuba Dyrektor PSP w Zarzeczu, Lidia Błądek Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Robert Bednarz Starosta Niżański, Marek Karbarz Polski Siatkarz i Mistrz Olimpijski, Przedstawiciele Nauczycieli oraz Uczniów.

Obiekt wybudowany został dzięki zaangażowaniu wielu osób. Wartość zadania pod nazwą „Podniesienie jakości kształcenia w PSP w Zarzeczu, poprzez budowę sali gimnastycznej i zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego oraz przebudowę istniejącej sali gimnastycznej” to 2 miliony 860 tysięcy złotych. Inwestycja została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 840 tysięcy złotych. Pomoc finansową udało się pozyskać również z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 860 tysięcy złotych. Pozostała suma to środki własne Gminy. Wykonawcą zadania była firma REM-BUD I Bronisław Drąg ze Stalowej Woli.

Fot. Radosław Maziarz

Galeria zdjęć