wybory urna ludzikiW załączeniu informacja o naborze kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego wraz z załącznikami.

Zgłoszenia należy składać do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu.

Termin składania zgłoszeń kandydatów z terenu właściwości tut. Delegatury upływa w czwartek 15 marca 2018 r. w godzinach pracy Delegatury 8.15 – 16.15, o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia w wersji papierowej do Dyrektora Delegatury – a nie data stempla pocztowego.