nisko herbBurmistrz Gminy i Miasta Nisko zaprasza mieszkańców do udziału w spotkaniu dotyczącym opracowanego „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2016 – 2022”.

Spotkanie odbędzie się w sali nr 20 w dniu 16 kwietnia 2018r. o godz.14.30.

Na spotkaniu zostanie przedstawiony obszar Gminy i Miasta Nisko objęty rewitalizacją. Zaprezentowane zostaną zdefiniowane projekty rewitalizacyjne prowadzące do ograniczenia negatywnych zdiagnozowanych zjawisk kryzysowych w obszarze degradacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej i technicznej.