da vinci 1Klub Młodego Odkrywcy „DA VINCI” z PSP Nr 5 w Nisku 26 maja 2018 r. wziął czynny udział w Pikniku Nauki EKSPLORACJE w Rzeszowie, organizowanym przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes, Uniwersytet Rzeszowski i Stowarzyszenie EKOSKOP.

Piknik Nauki EKSPLORACJE, to przedsięwzięcie, którego celem jest popularyzacja nauki oraz techniki, propagowanie interaktywnego modelu przekazywania wiedzy i edukacji nieformalnej. To atrakcyjne pokazy naukowe. Specjalnie na potrzeby Pikniku powstało plenerowe miasteczko naukowe przy Zamku Lubomirskich. Mieszkańcy Rzeszowa i przybyli goście z okolic mogli zobaczyć i równocześnie aktywnie uczestniczyć w eksperymentach z dziedziny chemii, biologii, ekologii i fizyki, prezentowanych na 40 stoiskach.

KMO „DA VINCI” reprezentowany przez uczniów klas gimnazjalnych, tj. Adriana Gumielę, Sebastiana Środonia, Magdalenę Sobolewską, Aleksandrę Domańską, Klaudię Filiks, Natalię Kowal, Julię Pietrzyk, Laurę Sowińską, Aleksandrę Zagułę, Dominikę Kulczyk, Gabrielę Koczułap, Nikolę Tonderys wraz z panią Urszulą Karkut i opiekunem klubu Anną Dybką przygotował szereg doświadczeń z wodą i powietrzem, wyjaśniających ruch ciał, pokonujących grawitację i wykorzystujących zmiany ciśnienia oraz prawo odbicia światła, a także zasadę zachowania pędu. Dużym zainteresowaniem na stoisku naszego klubu cieszyły się stacje eksperymentalne, zbudowane przez klubowiczów, tj. żuraw studzienny, kołowrót, huśtawka Newtona, łóżko Fakira, wieża Hanoi, telefon, para zwierciadeł oraz stanowiska z grami, takimi jak: rzut do celu i kółko i krzyżyk. Nasi klubowicze z wielkim zapałem dzielili się swoją pasją do poznawania praw natury i pozytywną energią, którą zarażali nie tylko dzieci ale również ich rodziców czy dziadków. Miło było nam gościć przy naszych stanowiskach pana Jerzego Cyprysia Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Profesora UR pana dr hab. Wojciecha Walata oraz panią dr Renatę Jurasińską wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Upowszechniania Wiedzy „Explores”, prezesa Zarządu Stowarzyszenia Upowszechniania Wiedzy „Explores” Tomasza Michalskiego i panią Katarzynę Ruszałę prezesa Stowarzyszenia „ Ekoskop” i wspólnie przeprowadzać doświadczenia.

PSP nr 5w Nisku

da vinci 2da vinci 3da vinci 4da vinci 5