nieruchomoscDziałając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r poz.121) i Zarządzenia Nr 89/2018 z dnia 3 lipca 2018r Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 5 lipca 2018 do 26 lipca 2018r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.nisko.pl można zapoznać się z wykazem nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

nieruch uzyczenie 2018 07 05