logo powietrzeMinisterstwo Środowiska uruchomiło nowy program „Czyste powietrze”, który ma za zadanie dofinansowanie nowych źródeł ciepła i termomodernizację budynków jednorodzinnych.

W ramach w/w programu właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dotację z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację n/w zadań:

  1. Wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe).
  2. Docieplenie budynków.
  3. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
  4. Montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
  5. Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Aby uzyskać dofinansowanie właściciel nieruchomości powinien złożyć stosowny wniosek do WFOŚiGW w Rzeszowie- formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej funduszu. Nabór prowadzony jest w sposób ciągły, do końca 2029r.

 

 ===========================================

 

WFOŚiGW w Rzeszowie w dniu 21.01.2019 r. wznowił przyjmowanie wniosków na wymianę pieców i termomodernizację budynków. Całość informacji została zamieszczona na stronie:

Zobacz informacje...