nieruchomoscDziałając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) i Zarządzenia Nr 3/2019 z dnia 08 stycznia 2019r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 10 do 31 stycznia 2019 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.nisko.pl można zapoznać się z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

nieruch sprzedaz 2019 01 10