nisko herbW dniu 3 lipca w sali narad w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko zostało zorganizowane spotkanie konsultacyjno - informacyjne dotyczące przygotowania wniosku przez Gminę i Miasto Nisko do Programu Rozwój Lokalny, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021.  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele podmiotów publicznych, organizacji społecznych i mieszkańcy z terenu gminy i miasta Nisko oraz przedstawiciele podmiotów i instytucji zaangażowanych w realizację działań na terenie gminy. W spotkaniu uczestniczył również Burmistrz Gminy i Miasta Nisko oraz przedstawiciele Rady Miejskiej w Nisku.

Przedmiotem spotkania było omówienie zasad przygotowania wniosku do Programu Rozwój lokalny oraz przedstawienie możliwych zasad współrealizacji wniosku przez potencjalnych partnerów. W trakcie spotkania przedstawiono również wstępnie opracowaną Diagnozę problemów i potrzeb Gminy i Miasta Nisko w obszarze dalszego jej rozwoju społeczno - gospodarczego.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami przedstawionymi na spotkaniu. Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w realizacji działań w ramach Programu zapraszamy do złożenia Fiszki projektowej, w której prosimy o przedstawienie propozycji działań wpisujących się w problemy i potencjały rozwojowe Gminy i Miasta Nisko.

Zapraszamy również do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym analizy problemów i potrzeb społecznych dotykających bezpośrednio mieszkańców Gminy, organizacji społecznych i instytucji realizujących zadania na terenie gminy i miasta Nisko.

zipPobierz dokumenty