plakat uzupelnienie kotly

Gmina i Miasto Nisko ogłasza nabór uzupełniający od dnia  06.08.2019r. do 30.08.2019r.w ramach projektu „Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji – montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko” dofinansowany w ramach RPO WP.

W ramach naboru zapraszamy mieszkańców zainteresowanych wymianą starych kotłów na paliwo stałe: kotły gazowe: dostępna ilość szt. 43, kotły na biomasę: dostępna ilość szt.20, kotły na ekogroszek: dostępna ilość szt.26.

Dokumenty niezbędne w ramach naboru: deklaracja udziału, umowa użyczenia, regulamin naboru, dowód wpłaty, kryteria społeczno- ekonomiczne.

Informacje dotyczące naboru udzielane są w pokoju Nr 6. W Urzędzie Gminy i Miasta Nisko.

 

Deklaracja udziału.pdf

Dowód wpłaty.pdf

Regulamin naboru uzupełniającego.pdf

Umowa użyczenia.pdf

Lista kotłów wraz z opisem.pdf