fehergyormat 4Delegacja z Niska na czele z Burmistrzem Waldemarem Ślusarczykiem przebywała w dniach 10-11 sierpnia w Fehergyormat na Węgrzech. Wizyta związana była z uroczystymi obchodami święta zaprzyjaźnionego z Niskiem miasteczka.

Fehergyormat to jedno z czterech miast partnerskich, z którymi Gmina i Miasto Nisko utrzymuje relacje od wielu lat. Każdego roku przedstawiciele zaprzyjaźnionych krajów odwiedzają nasz region podczas Święta Niska. Z kolei nasi samorządowcy uczestniczą w organizowanych przez sąsiadów uroczystościach. Nie inaczej było i tym razem. W dniach 10 i 11 sierpnia w święcie miasta Fehergyormat udział wzięli Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Zbigniew Kotuła Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Amanda Siudy Kierownik Referatu Promocji, Spraw Społecznych, Działalności Gospodarczej i Sportu oraz Marek Król z Referatu Organizacji i Kadr.

Naszą delegację osobiście przywitał burmistrz Fehergyormat Peter Csaba, po czym obaj włodarze wymienili się pamiątkami, świadczącymi o wzajemnym szacunku i woli współpracy. Podczas spotkania obie strony wyraziły chęć zaangażowania w ciekawe inicjatywy. Prowadzono rozmowy dotyczące m.in. współpracy odnośnie wypoczynku letniego dla dzieci oraz kooperacji szkół w ramach programu edukacyjnego ERASMUS.

fehergyormat 1fehergyormat 2fehergyormat 3fehergyormat 5