nisko herbBurmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2020 roku pn. „Program polityki zdrowotnej Gminy i Miasta Nisko w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób w wieku 65 lat więcej w latach 2019-2022.

Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu – 6 000 zł.

Szacunkowa liczba osób zaszczepionych – ok. 120 osób.

Przewidywany termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.

Termin i miejsce składania ofert – do 30 września 2020r. do godziny 15.30 w siedzibie udzielającego zamówienia - Biuro Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta w Nisku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Szczegóły ogłoszenia w załącznikach.

 

Załączniki do pobrania:

  1. pdfZarządzenie Burmistrza
  2. pdfOgłoszenie o konkursie
  3. odtFormularz ofertowy
  4. pdfOświadczenie
  5. pdfWzór umowy
  6. pdfZałącznik nr 1 do umowy
  7. pdfZałącznik nr 2 do umowy
  8. pdfZałącznik nr 3 do umowy
  9. pdfProgram profilaktyki zdrowotnej