W dniu 20.11.2020 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie przekazał Burmistrzowi ostatnią turę ok. 14,5 tyś. maseczek ochronnych.

Współpraca pomiędzy Zakładem Karnym w Rzeszowie i Burmistrzem Gminy i Miasta Nisko została zawarta dzięki inicjatywie wiceministra Marcina Warchoła i jest elementem działań podejmowanych w jednostkach penitencjarnych w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga. Maseczki zostały uszyte przez kobiety odbywające karę pozbawienie wolności w rzeszowskiej jednostce w ramach programu resocjalizacyjnego pod nazwą ART w KORONIE, który został opracowany przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Rzeszowie.

W przekazaniu wzięli udział: Marcin Warchoł – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Waldemar Ślusarczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Nisko, płk Marek Grabek – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie i ppłk Krzysztof Kulczycki – Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie.

W sumie Zakład Karny w Rzeszowie przekazał do Gminy i Miasta Nisko 33,5 tyś. maseczek ochronnych.

Służba Więzienna pomaga szpitalom, hospicjom, placówkom medycznym, Domom Pomocy Społecznej, Domom Dziecka. Część środków ochronnych jest przekazywana na potrzeby sądów, prokuratur, kuratorów, funkcjonariuszy Służby Więziennej i innych służb mundurowych.

Tekst: mjr Maciej Słysz
Foto: Monika Majcher - Urząd Gminy i Miasta Nisko

Przekazanie maseczek 1

Przekazanie maseczek 2

Przekazanie maseczek 3

Przekazanie maseczek 4

Przekazanie maseczek 5

Przekazanie maseczek 6

Przekazanie maseczek 7

Przekazanie maseczek 8