kwiatyZ okazji Dnia Pracownika Socjalnego w imieniu Mieszkańców Gminy i Miasta Nisko pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. by każdy dzień trudnej i odpowiedzialnej pracy przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji, był źródłem motywacji do coraz lepszej pracy i osiągania wyższych celów.

Dziękujemy za wrażliwość, wyrozumiałość, ofiarny trud oraz zaangażowanie i wielkie serce w realizowaniu działań na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia.

Życzymy, by nigdy nie zabrakło Państwu energii, ciepła i wytrwałości. Niech wyjątkowym wynagrodzeniem stanie się dla Was przekonanie, iż Wasze wysiłki ułatwiają życie wielu mieszkańcom naszej gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku
 Marcin Folta
Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
Waldemar Ślusarczyk