Śp. Bogdan Tofilski od 2010r. do dnia swojej śmierci 27 lutego 2015r. sprawował mandat radnego Rady Miejskiej w Nisku. W tym okresie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, często inicjując działania będące odpowiedzią na zgłaszane przez mieszkańców gminy potrzeby. W latach 2010-2014 był aktywnym członkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej. W 2014 r. jako członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, występował na rzecz aktywności społecznej w sferze kultury. Bogdan Tofilski prowadził własną działalność gospodarczą, był także myśliwym i prezesem Koła Łowieckiego "Bażant" w Nisku. Zapisał się w pamięci jako osoba o wielkiej dobroci, życzliwości i otwartości na drugiego człowieka. 

Rokrocznie, od 2017 r. siatkarze, rodzina oraz przyjaciele Śp. Bogdana Tofilskiego wspólnie rozgrywają turniej piłki siatkowej, mając na uwadze jego zaangażowanie i oddanie sprawom bliskim lokalnej społeczności. 

mt_ignore