jubileusz 3 batalion 5W piątek 8 października w Garnizonie Nisko żołnierze świętowali 10-lecie istnienia 3. Batalionu Inżynieryjnego. W uroczystościach uczestniczył Burmistrz Gminy i Miasta Niska Waldemar Ślusarczyk.

3. Batalion Inżynieryjny został sformowany w 2011 roku na bazie 3. Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego i 12. Ośrodka Przechowywania Sprzętu w Nisku. Niżańska formacja nosi imię ppłk. Rudolfa Matuszka.

Do głównych działań jednostki należą zadania ratownicze polegające m.in. na ewakuacji ludności i mienia z użyciem transporterów PTS-M oraz łodzi desantowych, zadania inżynieryjne polegające na urządzaniu przepraw mostowych, zadania rozpoznawcze polegające na prowadzeniu rozpoznania stanu technicznego dróg, obiektów komunikacyjnych, przepraw, zapór. Batalion ma wyznaczone również zadania mobilizacyjne na czas „W”. W swoim składzie posiada Patrol Rozminowania.

Podczas uroczystości dowódca 3. Batalionu Inżynieryjnego ppłk Radosław Podolski odebrał z rąk płk Artura Gruszczyka dowódcy 2. Pułku Inżynieryjnego proporzec rozpoznawczy. Z kolei Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk złożył na ręce ppłk Radosława Podolskiego gratulacje i podziękowania za pełną poświęcenia służbę na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Nisko. Święto batalionu było także okazją do wręczenia żołnierzom i pracownikom cywilnym jednostki odznaczeń i wyróżnień. Uhonorowani zostali także samorządowcy z naszego regionu.

8 października był dniem otwartym dla mieszkańców Niska. Mogli oni zwiedzić Garnizon, pooglądać sprzęt inżynieryjny oraz zawitać do Sali Tradycji 3. Batalionu Inżynieryjnego.

Tradycyjnie uroczystości zakończyły się defiladą wojskowych poddziałów.

Fot. A. Kopacz „SZTAFETA”

jubileusz 3 batalion 1jubileusz 3 batalion 2jubileusz 3 batalion 3jubileusz 3 batalion 4jubileusz 3 batalion 6jubileusz 3 batalion 7jubileusz 3 batalion 8jubileusz 3 batalion 9jubileusz 3 batalion 10jubileusz 3 batalion 11jubileusz 3 batalion 12jubileusz 3 batalion 13jubileusz 3 batalion 14jubileusz 3 batalion 15jubileusz 3 batalion 16jubileusz 3 batalion 17