dzien pracownika socjalnego 18W piątek 19 listopada w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” odbyło się uroczyste spotkanie z okazji dnia Pracownika Socjalnego. Podczas imprezy burmistrz Niska Waldemar Ślusarczyk przekazał wszystkim osobom związanym z pracą na rzecz potrzebujących podziękowania i serdeczne życzenia.

Dzień Pracownika Socjalnego to święto przypadające na 21 listopada. Z tej okazji, jak co roku, odbyła się uroczystość honorująca wszystkich pracowników pomocy społecznej w naszej gminie. Wśród obecnych na sali widowiskowej NCK „Sokół” byli m.in. Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Zbigniew Kotuła zastępca Burmistrza Gminny i Miasta Nisko, Marek Pachla Radny Rady Miejskiej w Nisku, Lucyna Kaplińska Kierownik Biura Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku, Rafał Marchut Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku oraz Pracownicy instytucji socjalnych z terenu gminy.

Za pracę i poświęcenie pracownikom służby społecznej podziękował Burmistrz. Na ręce Lucyny Kaplińskiej oraz Rafała Marchuta przekazane zostały dyplomy z gratulacjami i życzeniami.

– Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę przekazać Państwu wyrazy uznania za zaangażowanie, niezwykłe poświęcenie, zrozumienie ludzkich problemów oraz gotowość niesienia pomocy potrzebującym. Dzisiejsze święto to najlepsza okazja do wyróżnienia pracowników socjalnych oraz docenienia ich pracy na rzecz społeczności lokalnej. To również dobry moment do podkreślenia rangi tego zawodu – mówił Waldemar Ślusarczyk do zgromadzonych.

Po przemówieniach wszystkim Pracownikom Socjalnym zostały wręczone piękne róże, po czym nastąpiła cześć artystyczna w wykonaniu zespołów NCK „Sokół”.

Galeria zdjęć