wku 3W dniu 22.11.2021 r. w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji w obecności Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie płk dr. inż. Mariusza STOPY miało miejsce uroczyste objęcie obowiązków Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Nisku przez ppłk Dariusza BRZEŻAWSKIEGO.

W uroczystości uczestniczyli przestawiciele jednostek wojskowych, straży pożarnej oraz władz samorządowych z terenu Niska a także kadra i pracownicy WKU w Nisku.

Żródło: WKU w Nisku

wku 1wku 2