Nisko na ścieżce dynamicznego rozwojuDziś już wiemy, że dwuletnia praca włożona w przygotowanie Kompletnej Propozycji Projektu do Programu Rozwój lokalny zaowocowała sukcesem.

W dniu 15 grudnia 2021 r. Minister Małgorzata Jarosińska – Jedynak podpisała umowę z Gminą i Miastem Nisko na realizację projektu pn. „Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomiczno – gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście”, dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG oraz budżetu Państwa w ramach Programu „Rozwój lokalny”

Celem dofinansowanego projektu jest podniesienie potencjału ekonomiczno – gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście. Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie wypracowanej Nowej Ścieżki Rozwoju Niska, co przyczyni się do podniesienia potencjału i zdolności ekonomicznych miasta, do tworzenia i realizacji własnego planu rozwoju.

Zakres tematyczny projektu obejmuje realizację następujących celów projektu:

  1. PRZEDSIĘBIORCZE NISKO 2024. Nisko: miasto przyjazne przedsiębiorczości i otwarte na innowacyjne rozwiązania – rozwój przedsiębiorczości i wiarygodnego profilu miasta (smart economy).

W ramach celu zamierzamy opracować własną strategię rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i powołać Radę Ekspercką wraz z młodymi przedsiębiorcami z terenu gminy, a także powołać Centrum Obsługi Inwestora. Nowatorskim projektem jest przedsięwzięcie „Śladami  Niżańskich Organiczników rodziny Resseguier i Reichenbachów - wprowadzenie zasad i postaw kultury przedsiębiorczości”, poprzez objęcie mentoringiem przez doświadczonych przedsiębiorców młodych firm, dopiero zaczynających swoją przygodę w biznesie, a także prowadzenie wsparcia doradczego przy zakładaniu nowych firm, ponadto prowadzenie edukacji podstaw przedsiębiorczości od szkół podstawowych do szkół średnich na terenie gminy. Elementem infrastrukturalnym będzie stworzenie Parku Tematycznego - Multimedialnego Centrum Edukacyjnego z Inkubatorem Przedsiębiorczości dla młodych firm. Centrum łączyć będzie w sobie nową ofertę turystyczną miasta, a także nową przestrzeń do współpracy informatyków, grafików i młodych ludzi, zaczynających swoją pasję z własnym biznesem. Chcemy by centrum stało się namacalnym ośrodkiem rozwoju i wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Fundamentem rozwoju gospodarczego miasta będzie również stworzenie jednolitego i kompleksowego systemu nauczania kompetencji kluczowych u uczniów z terenu naszej gminy. Nisko wyróżniać będzie wysoki poziom nauczania języków obcych i informatyki. W tym działaniu Partnerem Projektu jest Powiat Niżański, z którym wspólnie będziemy tworzyć nowoczesny system nauczania informatyki i języków obcych oraz kompetencji kluczowych.

  1. NISKO: TU MIESZKAM – TU ODPOCZYWAM. Nisko: miasto wzmacniające otwarty i integracyjny kapitał lokalnego społeczeństwa – poprawa jakości życia w mieście (smart living i smart people) oraz atrakcyjne miasto do życia – tworzenie i rozwój miejskiej oferty czasu wolnego (slow life).

Cel drugi związany jest z tworzeniem równych warunków do życia w mieście dla wszystkich mieszkańców, w szczególności osób starszych, czy osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo planujemy stworzyć nowe miejsce do integracji i aktywizacji mieszkańców, w ramach którego chcemy utworzyć uniwersytet seniora. Wizytówką Niska jest rynek miejski, który chcemy wypromować i uczynić centrum aktywności gospodarczej i kulturalnej. Wspierać będziemy lokalne dziedzictwo kulinarne, rękodzieło, żeglarstwo i młode talenty muzyczne.

  1. ZIELONE NISKO. Nisko: miasto naturalnie dbające o środowisko – poprawa stanu lokalnego środowiska przyrodniczego i przeciwdziałanie zmianom klimatu (smart environment).

Rozwój miasta nie byłby możliwy bez podniesienia warunków środowiskowych i jakości powietrza. Nie chcemy mieszkać i się rozwijać w brudnym i zanieczyszczonym mieście, dlatego planujemy montaż czujników powietrza dla poprawy jakości powietrza.

  1. NISKO - INTELIGENTNE MIASTO - miasto SMART CITY, strategia, rozwój, innowacyjność, partycypacja i dostępność, inteligentne zarządzanie (smart governance) dzięki inteligentnej mobilności (smart mobility) – cechy charakterystyczne miasta.

Cel związany jest z poprawą jakości działania samorządu i poprawy jakości świadczonych usług dla mieszkańców, w szczególności w kierunku strategicznego zarządzania Gminą. W tym kierunku planujemy przygotowanie miasta do realizacji projektów w ramach PPP i przygotowania instytucjonalnego do nowych wyzwań i nowych celów rozwojowych miasta.

Ważnym projektem wymiany doświadczeń będzie nawiązanie współpracy bilateralnej z jednym z miast z państw darczyńców.

Program Rozwój lokalny jest dla nas wyjątkowy, bowiem w procesie jego opracowania uczestniczyło w sumie  1205 mieszkańców oraz 16 lokalnych instytucji i 11 organizacji społecznych w ramach powołanego Klastra Rozwoju Lokalnego, nieformalnego porozumienia mieszkańców, instytucji, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, którego jedynym celem jest rozwój Niska, jako miasta i gminy, w którym chcę żyć, mieszkać, pracować i się rozwijać.

Szczególne podziękowania kieruję do przedstawicieli Związku Miast Polskich, w tym dla trzech doradców: Krzysztof Markiel, Kamil Niklewicz, Marek Gabzdyl, którzy wspierali nas na każdym etapie przygotowania Kompletnej Propozycji Projektu i osiągnięcia ogromnego sukcesu w Programie „Rozwój Lokalny”.

Projekt realizowany będzie do 30 kwietnia 2024 r.

imagesWartość projektu i dofinansowania wynosi: 3 521 346,00 EUR (16 010 503,86 PLN).logo 2

 

 

Nisko na ścieżce dynamicznego rozwoju 2 Nisko na ścieżce dynamicznego rozwoju 3 Nisko na ścieżce dynamicznego rozwoju 4

 

 

Poniżej znajduje się link do galerii zdjęć z podpisania Umowy w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/podpisanie-umow-w-ramach-programu-rozwoj-lokalny/