ico niskoBurmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że od dnia 1 stycznia 2022r. w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat z tytułu:

    • podatku od nieruchomości,
    • podatku rolnego,
    • podatku leśnego,
    • łącznego zobowiązania pieniężnego
    • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

dla każdego Podatnika zostały utworzone w Nadsańskim Banku Spółdzielczym
indywidualne numery kont bankowych
służące do dokonywania wpłat za wymienione wyżej zobowiązania.

Informacja dotycząca indywidualnego nr konta bankowego będzie zawarta w doręczanej decyzji podatkowej za 2022 rok.
Dotychczasowe numery kont bankowych będą równolegle obowiązywać z kontami indywidualnymi jeszcze w 2022 roku.