ico info80

 

Cennik wypożyczalni sprzętu wodnego
zlokalizowanego przy zbiorniku wodnym "Zalew Podwolina w Nisku" 

 Lp. Nazwa Cena za godzinę
 Cena za dzień (od 10.00 do 17.50)
 1. Deska SUP 25,00 zł --------
 2. Kajak jednoosobowy 15,00 zł 60,00 zł
 3. Kajak dwuosobowy 15,00 zł 60,00 zł
 4. Kajak dwuosobowy z dodatkowym
 siedziskiem dla dziecka
 25,00 zł --------
 5. Rower wodny 2 - osobowy 25,00 zł --------
 6. Rower wodny 4 - osobowy 30,00 zł --------

Za sprzęt niezwrócony w terminie zostanie pobrana opłata dodatkowa w wysokości:
1) 7,00 zł za każde rozpoczęte 15 min opóźnienia w zwrocie sprzętu określonego w pkt. 1-5
2) 10,00 zł za każde rozpoczęte 15 min opóźnienia w zwrocie sprzętu określonego w pkt. 6

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 88/2022 - Cennik wypożyczalni sprzętu wodnego zlokalizowanego przy zbiorniku wodnym "Zalew Podwolina w Nisku" (.pdf)

Zarządzenie Nr 88/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Nisko (.pdf)