nck sztuka na warsztatNiżańskie Centrum Kultury „Sokół” informuje, że rozpoczyna realizację projektu pod nazwą „Sztuka na warsztat”. W ramach projektu zaplanowano realizację cyklu warsztatów artystycznych, wykraczających poza naszą standardową ofertę zajęciowo – warsztatową. Przewidziano warsztaty tańca współczesnego, ludowego, warsztaty teatralne i muzyczne. Poprowadzą je uznani eksperci różnych dziedzin sztuki. Efektem finalnym projektu będzie widowisko teatralne, opowiadające o życiu i twórczości wybitnej artystki Zofii Stryjeńskiej. Wszystkie zaplanowane działania mają charakter artystyczno – edukacyjny, a ich realizacja pozwoli na aktywizację twórczą i podniesienie kompetencji artystycznych społeczności lokalnej.  Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2022 r. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.