jubileusz osp zarzecze 28Ochotnicza Straż Pożarna w Zarzeczu w minioną niedzielę świętowała jubileusz 35-lecia istnienia, a Orkiestra Dęta OSP w Zarzeczu 30-lecie pracy zespołu. Obchody rocznicowe połączone były z Dniem Dziedzictwa Wsi Zarzecze.

Udział w uroczystościach wzięli m.in. Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, st. bryg. Krzysztof Skrzypek Komendant Powiatowy PSP w Nisku, Radosław Maziarz Dyrektor NCK „Sokół” w Nisku, dh Gabriel Waliłko Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP, dh Andrzej Weber Prezes OSP w Zarzeczu, a także Radni Rady Miejskiej w Nisku.

Dni Dziedzictwa Wsi Zarzecze rozpoczęły się inauguracją obchodów jubileuszu 35-lecia OSP w Zarzeczu oraz 30-lecia Orkiestry Dętej OSP w Zarzeczu.

– Z okazji jubileuszu składam Panu Prezesowi oraz wszystkim Druhnom i Druhom serdeczne podziękowania za poświęcenie, bezinteresowne niesienie pomocy mieszkańcom Gminy i Miasta Nisko oraz nieustanny wysiłek w podejmowaniu inicjatyw dla lokalnej społeczności. Życzę dalszych sukcesów w służbie, wytrwałości w pracy, zadowolenia z podejmowanych wyzwań oraz zdrowia i pomyślności w życiu osobistym. Niech towarzyszy Państwu satysfakcja z pełnienia strażackich obowiązków zgodnie z pożarniczym mottem „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” – mówił podczas uroczystości Burmistrz Waldemar Ślusarczyk.

Jak wskazuje dokument sprawozdawczy z 1947 r., jednostka OSP w Zarzeczu działała na pewno przynajmniej 75 lat temu. Istnieją ślady jej późniejszej działalności z lat 50. i 60. XX w. Z czasem jednak działalność jednostki ustała. Dopiero 35 lat temu (dokładnie 15 stycznia 1987 r.) OSP w Zarzeczu wznowiła swoją działalność. Założycielami na nowo utworzonej OSP byli Janusz Nawrocki i Stanisław Młynarski. Po reaktywacji jednostki natychmiast podjęto inicjatywę budowy Domu Ludowego z częścią przeznaczoną na remizę OSP oraz zbiornika przeciwpożarowego. Pierwszym prezesem reaktywowanej OSP został druh Marcin Powęska (kolejnym druh Jan Sroka, dziś jest nim druh Andrzej Weber). Z czasem przy OSP w Zarzeczu zaczęła działalność drużyna młodzieżowa. W 2001 r. jednostka zdobyła pierwszy samochód gaśniczy, dwa lata później motopompę. Od 2004 r. OSP w Zarzeczu została włączona do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. W 2012 r. OSP Zarzecze otrzymała własny sztandar.

Podziękowania przekazane zostały także dla członków Orkiestry Dętej OSP w Zarzeczu, którzy od 30 lat krzewią kulturę w naszym regionie oraz dbają o oprawę muzyczną podczas imprez, uroczystości i wielu innych wydarzeń lokalnych.

Orkiestra powstała w 1992 r. z  inicjatywy Mieczysława Barylskiego i Stanisława Młynarskiego. Pierwszym kapelmistrzem orkiestry był Romuald Pająk, zawodowy muzyk, który przez wiele lat prowadził orkiestry dęte wojskowe. To dzięki niemu udało się pozyskać instrumenty z jednostki wojskowej w Nisku, a także ze składnicy  instrumentów w Rembertowie. Pierwszy występ orkiestry miał miejsce 11 listopada 1992 r., podczas uroczystości patriotycznych w Zarzeczu. W okresie swojego istnienia orkiestra dęta OSP w Zarzeczu uczestniczyła w  licznych przeglądach
i uroczystościach religijnych, a także państwowych, na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Koncertowała również za granicą. Obecnie orkiestra liczy 22 muzyków i jest organem ciągle rozwijającym się, pozyskującym nowych członków, umundurowanie, a także instrumenty. Także w niedzielę Orkiestra Dęta OSP zagrała dla mieszkańców Zarzecza i zgromadzonych gości.

Wśród zespołów, które wystąpiły w niedzielę podczas Dni Dziedzictwa Wsi Zarzecze znalazły się również Niżańska Kapela Ludowa, zespół Jargocianie, Inside Out i Intensive Life.

Wieczorem historię Zarzecza w ziarnku piasku zaprezentował Teatr Piasku. Organizatorzy imprezy przewidzieli wiele atrakcji towarzyszących. Wśród nich znalazły się degustacja zarzeckiej pamuły oraz konkurs w zjadaniu zarzeckich rogali na czas. Ponadto przygotowano zabawy warsztatowe dla najmłodszych, stoiska Kół Gospodyń Wiejskich i promocyjnych, a także wystawy rękodzieła oraz twórców amatorów. Dostępne były także mała gastronomia i dmuchańce.

Organizatorami niedzielnej imprezy w Zarzeczu byli Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Ochotnicza Straż Pożarna Zarzecze, Rada sołecka wsi Zarzecze oraz Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”.

Zdjęcia: NCK „Sokół”

Galeria zdjęć