jan lorys 1Niżańskie Centrum Historii i Tradycji 24 sierpnia 2022r. gościło w swoich progach pana Jana Lorysia, syna śp. mjr Marii Mireckiej – Loryś.

Jan Loryś jest historykiem. To wieloletni pracownik Muzeum Polskiego w Ameryce w Chicago. W roku 1971 ukończył Uniwersytet Illinois w Chicago broniąc licencjat z dziedziny nauk politycznych. W 1996 r. uzyskał, także na tym uniwersytecie, tytuł magistra historii. W latach 1992 – 1996 wykładał na CPS (Chicago Public Schools) jako nauczyciel dwujęzyczny. Jest scenarzystą i współproducentem filmu Kazimierz Pułaski. W okresie od czerwca 1996 do lutego 2014 r. pełnił funkcję dyrektora Polskiego Muzeum w Ameryce (PMA). Odegrał też znaczącą rolę jako członek Komitetu Kierowniczego (Steering Committee) w procesie kształtowania Sojuszu na rzecz Kultury miasta Chicago (Chicago Cultural Alliance) – partnerstwa blisko 20 etnicznych muzeów i instytucji kultury. Jan Loryś zainicjował także niezwykle owocną współpracę Polskiego Muzeum w Ameryce z instytucjami kultury w Polsce i rządem Rzeczpospolitej, która trwa i rozwija się do dzisiaj.

Potomek pani Marii przekazał do NCHiT w obecności Waldemara Ślusarczyka Burmistrza Gminy i Miasta Nisko pamiątki po zmarłej. Wśród nich znalazły się m. in. dokumenty, fotografie, ryngrafy oraz medale i odznaczenia takie jak: medal „Pro Patria”, medal „Świadek historii”, medal „Pro Bono Poloniae”, medal Stulecia odzyskanej niepodległości, Krzyż komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Planowane jest powstanie ekspozycji poświęconej Marii Mireckiej – Loryś, gdzie eksponowane będą przekazane pamiątki.

Jan Loryś wraz z małżonką Karoliną odwiedzili również Urząd Gminy i Miasta Nisko gdzie spotkali się z Zastępcą Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zbigniewem Kotułą. Dwudniowa wizyta państwa Loryś była także okazją do zwiedzenia ciekawych miejsc w Nisku oraz Stalowej Woli, Leżajsku i Sandomierzu.

jan lorys 2jan lorys 3jan lorys 4jan lorys 5