obraz07 90lecieRok 2023 jest rokiem Jubileuszu 90-lecia Nadania Praw Miejskich dla Niska. Jest to szczególna okazja do uhonorowania osób, które swoją pracą i działalnością społeczną wyróżniły się na arenie naszego miasta. W związku z tym zapraszamy mieszkańców i organizacje do zgłaszania kandydatów, którym nadane zostaną tytuły Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Nisko oraz Zasłużony dla Gminy i Miasta Nisko. Prosimy o składanie wniosków do 30 czerwca 2023r.

Poniżej zamieszczamy wnioski o nadanie tytułów oraz wykaz osób, które tytuły już otrzymały.

Wniosek - Honorowy Obywatel GiM Nisko

Wniosek - Za Zasługi dla GiM Nisko

Wykaz Honorowych Obywateli GiM Nisko oraz Zasłużonych dla GiM Nisko