Czytaj więcej...

Czytaj więcej...W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w minioną niedzielę zagrała jak w wielu miejscach w Polsce Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie odbyła się zbiórka pieniędzy. Ponadto przygotowano występy artystyczne i ciekawe konkurencje sportowe.

Oprócz turnieju piłki siatkowej odbył się również mecz piłki nożnej. Najwięcej emocji wzbudził jednak pojedynek w siłowaniu na rękę pomiędzy Waldemarem Ślusarczykiem burmistrzem Gminy i Miasta Nisko, a Robertem Bednarzem starostą Powiatu Niżańskiego. Walka była niezwykle wyrównana, jednak każdy z zawodników wykazał się lekką przewagą w zależności, na którą rękę odbywały się zmagania. Turniej w armwrestlingu został profesjonalnie przygotowany przez niżański Klub Siłaczy „Wiking”.  Uczestnikom niedzielnej zbiórki w ramach WOŚP swoimi występami czas umilili podopieczni Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nisku.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Zapraszamy do Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji na „LITERACKĄ SCHADZKĘ W URODZINY J.M. GISGESA”. Spotykamy się 15 stycznia 2019 r. o godz. 18.00, by uczcić 105 rocznicę urodzin literata związanego z naszym miastem. Przypomnimy kim był J.M. Gisges, zapoznamy się z jego twórczością, zjemy urodzinowy tort. Zapraszamy serdecznie, wstęp wolny.

sport naborBurmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje, że od dnia 15.01.2019r. do dnia 04.02.2019r. kluby sportowe działające na terenie Gminy i Miasta Nisko mogą się ubiegać o dotacje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U.2018.1263 j.t.) oraz uchwały nr LII/451/10 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 10 listopada 2010r.

W celu uzyskania dotacji celowej należy złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Nisko wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały LII/451/10 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 10 listopada 2010r. Wnioski należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Nisko (pok. Nr 12), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego bądź innej ewidencji, lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
  • kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
  • oświadczenie o aktualnym numerze rachunku bankowego;
  • sprawozdanie merytoryczne za rok 2018 (w przypadku podmiotów działających krócej – za okres działalności).
  • sprawozdanie finansowe za rok 2018 (w przypadku podmiotów działających krócej – za okres działalności).

 

docpobierz wniosek

Czytaj więcej...