Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Julian Ozimek oraz Burmistrz Elekt Waldemar Ślusarczyk uczestniczyli w czwartek 15 listopada w oddaniu do użytku zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Nisku. Realizacja zadania pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Nisko”  była możliwa dzięki zewnętrznym środkom z Unii Europejskiej.

Wartość całego zadania inwestycyjnego wyniosła ok. 20 mln zł brutto. Na zadanie to MZK Nisko sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie z POIiŚ w wysokości 10,348 mln zł.

Czytaj więcej...Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Julian Ozimek oraz Burmistrz Elekt Waldemar Ślusarczyk uczestniczyli w środę 14 listopada w uroczystym podpisaniu umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na projekt i budowę 11,5 km drogi ekspresowej S-19 od węzła „Nisko Południe” do węzła „Podgórze”.

Odcinek od węzła „Nisko Południe” do węzła „Podgórze” zrealizuje Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construcciones S.A. za kwotę brutto 272 457 297,38 zł w terminie 34 miesięcy.

Czytaj więcej...W ramach obchodów 85-lecia nadania praw miejskich Nisku, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 imieniem Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małoletnich zorganizowała Miejsko-Gminny Konkurs Fotograficzny "Niżańskie zakątki". Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Gminy i Miasta Nisko - Julian Ozimek.

Celem konkursu było ukazanie najciekawszych zakątków naszego miasta, piękna przyrody, krajobrazu, ciekawych obiektów architektonicznych. Fotografie wykonywali uczniowie klas siódmych, ósmych i trzecich gimnazjum. Do konkursu zgłoszono 30 prac 12 uczniów.