ico infoW związku z wybudowaniem sieci kanalizacyjnej przy ul. Sandomierskiej w Nisku oraz w Nowosielcu Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia o obowiązku właścicieli nieruchomości, które nie są wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków o obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nakłada art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...