nisko herbW związku z interwencjami mieszkańców Burmistrz Gminy i Miasta Nisko przypomina o ustawowym zakazie palenia śmieci w piecach domowych. Spalanie śmieci w piecach  jest zabronione i karalne. Zgodnie z art. 155 i 199 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz 21 z późn. zm) , ten kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.

Wszystkie zaobserwowane przypadki spalania śmieci należy bezpośrednio zgłaszać na Policję.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Czytaj więcej...

sport naborBurmistrz Gminy i Miasta Nisko rozpatrzył wnioski na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu.

Wykaz klubów sportowych dofinansowanych w ramach naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2016 roku.

 

Nazwa Klubu Sportowego

Adres

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

Miejski Klub Sportowy

„SOKÓŁ”

ul. Kościuszki 20

37-400 Nisko

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie szkolenia utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży począwszy od 8 roku życia”

50 000,00zł

Amatorski Klub Sportowy „ORKAN”

Plac Wolności 7

37-400 Nisko

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- prowadzenie zajęć szkoleniowych wśród dzieci i młodzieży”

10 000,00zł

Klub Sportowy

Zarzecze

ul. Mickiewicza 24

37-400 Nisko

Prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz organizowanie zawodów sportowych i meczy dla mieszkańców Gminy i Miasta Nisko

15 000,00zł

Klub Sportowy Podwolina

ul. Kochanowskiego 32

37-400 Nisko

Prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz organizowanie zawodów dla dzieci i młodzieżyz terenu Gminy i Miasta Nisko

10 000,00zł

SKS GALENA Racławice

ul. Lubelska 5A

37-400 Nisko

"Podniesienie jakości zajęć i imprez sportowych poprzez zakup sprzętu sportowego i rozbudowa istniejącej bazy sportowej w miejscowości Racławice"

10 000,00zł

Razem:

  

95 000,00 zł

 

Kluby sportowe, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań z zakresu sportu w niższej kwocie niż przez nie wnioskowana przed podpisaniem umowy muszą złożyć zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Mista Nisko (pok. Nr 7), Plac Wolności 14, 37-400 Nisko.

Pobierz: