Czytaj więcej...Gmina Nisko zajęła 5. miejsce na Podkarpaciu i 86. miejsce w Polsce w najnowszym prestiżowym Rankingu Samorządów przeprowadzonym przez Rzeczpospolitą. W kategorii gmin miejsko-wiejskich głównymi kryteriami oceny były rozwój i stan finansów.

Jak co roku Nisko wzięło udział w rankingu polskich samorządów od kilkunastu lat organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita. W tym roku do konkursu w kategorii gmin miejsko-wiejskich zgłosiło się kilkaset samorządów.

Czytaj więcej...KGW „NOWOSIELCZNAKI”  10 lipca br. wzięły udział w XVII edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo- Smaki Regionów”, który odbył się w Medyni Głogowskiej. Panie zgłosiły do konkursu cztery produkty.

W kategorii: produkty i przetwory pochodzenia roślinnego pani Zofia Jaskot prezentowała POWIDŁA JAGODOWE.

ikona film kliszaWojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie organizuje konkurs pn. "Podkarpacka Kronika Filmowa". Celem Konkursu, realizowanego ze środków pochodzących z Województwa Podkarpackiego, jest utrwalenie w postaci filmów dokumentalnych wydarzeń, miejsc i ludzi związanych z Podkarpaciem. Program ma sprzyjać tworzeniu warunków do rozwoju produkcji filmowych na Podkarpaciu oraz dokumentowaniu historii, teraźniejszości i dziedzictwa kulturowego regionu.

 

Regulamin Konkursu

Załacznik nr 1 - wniosek dot. udziału w Konkursie 

Załącznik nr 2 - warunki umowy koprodukcyjnej

Czytaj więcej...W dniach 16 - 22.06.2016 roku, w Seulu odbyła  się prestiżowa wystawa oraz warsztaty, o międzynarodowym charakterze. Ich organizatorem było Stowarzyszenie Koreańskich Kobiet  Innowatorów (Korea Women  Inventors  Assotiation – KIWIA), przy wsparciu Urzędu Patentowego Korei  (Korean  Intellektual  Property  Office – KIPO) oraz   Międzynarodowej  Federacji  Stowarzyszeń  Wynalazczych (International  Federation  of Inventors Assotiations  -  IFIA) i Światowej  Organizacji  Ochrony  Własności  Intelektualnej  (World  Intellectual  Property  Organization – WIPO).