pity emeryt 1W dniu 8 marca 2023r. odbyło się spotkanie w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji w Nisku zainicjowane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Panią Magdalenę Szabat i Przewodniczącą Miejskiej Rady Seniorów Panią Marię Wróbel.

Na spotkaniu Seniorzy uzyskali wyczerpujące informacje od pracowników Urzędu Skarbowego w Nisku na temat rozliczeń podatkowych za 2022 rok.

pity emeryt 2