Drukuj
Kategoria: Gospodarka odpadami

Aktualne uchwały z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – stan na dzień 9.12.2020 r.

W przedstawionym dokumencie zostały umieszczone aktualne uchwały z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
  1) Uchwała Nr XXIX/253/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nisku Nr XV/121/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

  2) Uchwała Rady Miejskiej w Nisku Nr XVIII/138/19 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nisku Nr XV/121/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

 2. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nisko 
  Uchwała Rady Miejskiej w Nisku Nr XXVI/216/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nisku nr XXV/197/2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nisko” 

 3. Stawki opłat 
  1) Uchwała Rady Miejskiej w Nisku Nr XVII/132/19 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nisko. 

  2) Uchwała Rady Miejskiej w Nisku Nr XVIII/137/19 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nisku nr XVII/132/19 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nisko.

 4. Termin, częstotliwość i tryb wnoszenia opłaty 
  1) Uchwała Nr XIV/103/15 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 19 listopada 2015 r w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nisko 

  2) Uchwała Nr XXXIII/243/17 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/103/15 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 19 listopada 2015 r. r w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nisko

 5. W zamian za uiszczoną opłatę gmina była zobowiązana do podjęcia uchwały sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w której określiła ilość i rodzaje odbieranych odpadów. 
  1) Uchwała Nr XXV/198/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

  2) Uchwała Nr XXVI/215/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nisku nr XXV/198/2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 6. Przejęcie przez Gminę Nisko obowiązku odbioru odpadów komunalnych od firm, szkół i instytucji z terenu Gminy Nisko w zamian za uiszczoną opłatę. 
  Uchwała Nr XXVII/225/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia15 listopada 2012 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nisko, niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne.

 

Pracoń Władysław
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej