fogr malce 1Kolejna droga dojazdowa do gruntów rolnych powstała w Gminie i Mieście Nisko, a konkretnie w Nisku na osiedlu Malce. Inwestycja wykonana została dzięki dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Umowa na wykonanie tego zadania została podpisana przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Waldemara Ślusarczyka oraz Wykonawcę Pawła Lacha z Szyperek zaledwie kilka dni temu, a inwestycja już jest zakończona. Nowa droga powstała na działce nr 242/1 i odchodzi od ulicy Sanowej. Dzięki temu dojazd do pól oraz znajdujacych sie tam domów będzie bezproblemowy.

Przedsięwzięcie pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych poprzez przebudowę drogi gminnej o nr ewid. 242/1 w msc. Nisko” zostało zrealizowane bardzo szybko. W jego zakresie znalazło się m.in. utwardzenie całości drogi oraz nowe pobocza. Odcinek o długości 260 m pokryto nawierzchnią asfaltową, poprawiono również odwodnienie. Inwestycja została wykonana za kwotę 170 399 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach FOGR to 65 000 zł.

fogr malce 2fogr malce 4