Oddanie ulicy ModrzewiowejW dniu 16 listopada oddano do użytku nowo powstałą ulicę Modrzewiową, tzw. „sięgacz”, która w przyszłości łączyć będzie ulicę Sandomierską z nowoprojektowaną obwodnicą Niska i Stalowej Woli. Inwestycja zrealizowana została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

 Oś priorytetowa: 2. Infrastruktura techniczna

Działanie: 2.1 Infrastruktura komunikacyjna Schemat 2.1.C Drogi gminne

Projekt nosi nazwę: „Skomunikowanie części usługowo- handlowo- mieszkaniowej Niska z drogą krajową Nr 77 relacji Lipnik -Przemyśl, drogą powiatową - ulicą Osiedle, planowaną obwodnicą Stalowa Wola- Nisko - Etap I”

Całkowita wartość projektu wynosi: 3 823 643,48zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 929 140,42 zł

W projekcie tym wykonano drogi gminne: ul. Modrzewiową i ul. Spacerową i Dębinki. Przy drogach wykonane są chodniki oraz oświetlenie uliczne. Ulica Spacerowa i ulica Dębinki posiadają nawierzchnię z kostki brukowej. Zrealizowana inwestycja wpłynie na poprawę komunikacji dla rozwijającej się części mieszkaniowo - usługowej Osiedla „PGO” w Nisku z pozostałą częścią miasta, zwiększy dostępność komunikacyjną dla mieszkańców Niska z pozostałymi ośrodkami gospodarczymi regionu oraz podniesie warunki bezpieczeństwa.

W uroczystym „otwarciu” drogi uczestniczył Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Julian Ozimek, Zastępca Burmistrza – Teresa Sułkowska, Skarbnik G i M Nisko Tadeusz Dziewa, pracownicy Referatu Rozwoju Gospodarczego: Stanisława Szymonik. Kazimierz Mazan, Irena Marut i Maria Malecka. Radę Miasta Nisko reprezentował Przewodniczący Rady – Waldemar Ślusarczyk oraz radni: Andrzej Sądej i Józef Graniczny. Wykonawcę inwestycji firmę SKANSKA S. A. Oddział Budownictwa Drogowo – Mostowego reprezentowali: Piotr Justyna - Dyrektor Kontraktu, Mariusz Piotrowski - Kierownik budowy oraz Leszek Rawski - Kierownik robót.

 Oddanie ulicy Modrzewiowej Oddanie ulicy Modrzewiowej Oddanie ulicy Modrzewiowej

Oddanie ulicy Modrzewiowej Oddanie ulicy Modrzewiowej Oddanie ulicy Modrzewiowej