seniorzy gala si senior 2016 15W niedzielę, 20 listopada 2016r. w sali Niżańskiego Centrum Kultury "Sokół" odbyła się Uroczysta Gala, na którą mieszkańców miasta, a zwłaszcza tych starszych, zaprosił burmistrz Gminy i Miasta Niska. W programie uroczystości przewidziane były 3 punkty:
- wręczenie odznaczeń "ZA ZASŁUGI DLA GMINY I MIASTA NISKA'
- obchody Dnia Seniora
- IV Przegląd Chórów i Zespołów Seniorskich "Si, senior".

          Już przed godziną 16 sala NCK wypełniła się do ostatniego miejsca. Prowadzący Galę poinformowali zebranych, kto i na jakiej podstawie został wyróżniony honorowym odznaczeniem. Wśród odznaczonych znalazły się dwie panie z naszego Terenowego Koła PZER i I: prezes Władysława Krasny i sekretarz Leokadia Rembisz. Oprócz samych odznak wyróżnieni otrzymali piękne pamiątkowe plakietki oraz albumy. Nie po raz pierwszy wręczano takie odznaczenia i odbyło się to w bardzo uroczysty i wzruszający sposób.
         Następnie burmistrz złożył seniorom życzenia z okazji ich święta, a panowie radni obdarowali ich czerwonymi różami.
         Teraz nastąpiła trzecia część imprezy - IV Przegląd Chórów i Zespołów Seniorskich. Wystąpiły 4 zespoły:
- folklorystyczna grupa wokalno - taneczna z Kolbuszowej
- ludowy zespół śpiewaczy "Jarocianki" z Jarocina
- chór seniorów "Wiklina" z Rudnika
- i nasz niżański chór "Echo", który wykonał 4 utwory: "Asturia", "Echo", "Cyganeria" , "Życie jest piękne".
Dwie koleżanki dorzuciły jeszcze występy indywidualne: Zofia Dąbek zadeklamowała dwa wiersze, a Maria Bera wygłosiła zabawny monolog pt. "Hipoterapia".
    Ostatnim punktem programu był występ akordeonisty Zygmunta Kunikowskiego, który tak rozgrzał publiczność, że musiał bisować.
     Na zakończenie imprezy artyści zostali poczęstowani kawą i ciastem , a poza tym każdy zespół otrzymał pamiątkowy dyplom, statuetkę w kształcie nutki oraz kosz łakoci.


                            Tekst: L.Rem
                            Zdjęcia: Stanber; Marian Pelic

Galeria zdjęć

Poniżejlinki do filmów:

https://www.youtube.com/watch?v=5mWmvC-UuNA&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=ENBoBYKm-Fo&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=2A_8uyW81Bo&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Q1O-_znZ0F0&feature=youtu.be