Wspólnotę samorządową Gminy Nisko stanowią mieszkańcy miasta Nisko i następujących sołectw: Kończyce, Nowa Wieś, Nowosielec, Racaławice, Wolina, Zarzecze.

Terytorium Gminy Nisko obejmuje obszar o powierzchni 14 242 ha.


 1. Gmina i Miasto Nisko posiadają herb, flagę i hejnał określone odrębnymi uchwałami podjętymi przez Radę Miejską.
 2. Za szczególne zasługi dla Gminy i Miasta Nisko Rada Miejska może przyznać odznakę „Zasłużony dla Gminy i Miasta Nisko”.
 3. Osobie szczególnie zasłużonej dla Gminy i Miasta Nisko, nie będącej mieszkańcem Gminy, Rada może nadać „Honorowe Obywatelstwo Gminy i Miasta Nisko”
 4. Za szczególne osiągnięcia w działalności gospodarczej na terenie Gminy Rada może przyznać „Niżański Laur Gospodarczy”.
 5. Tryb przyznawania odznaki i nadawania wyróżnień, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 określa Rada Miejska w odrębnej uchwale.

 


 1. Władza w gminie należy do mieszkańców, którzy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym poprzez wybory lub w drodze referendum.
 2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Gminy oraz Burmistrza określają odrębne ustawy.
 3. Zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego określa ustawa o referendum lokalnym.

 

 1. Organami gminy są: Rada Miejska oraz Burmistrz.
 2. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
 3. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń Rady Miejskiej i jej komisji oraz zarządzeń Burmistrza.

Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
przyjmują interesantów
w każdy wtorek w godzinach od 1300 do 1700

 

 

Biuro Rady Miejskiej w Nisku: Plac Wolności 14 37-400 Nisko;
(I-sze piętro, pokój nr 16)
tel. (0-15) 8415634, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Skład Rady Miejskiej w Nisku

Przewodniczący:  
Folta Marcin
Wiceprzewodniczący:  
Madej Adam
Wiceprzewodniczący:Pachla Marek
 

Beer Marek
Bis Grzegorz
Błądek Grzegorz
Borowiec Błażej
Czwal Sławomir
Drąg Adam
Jaskot Stanisław
Krzyżak Konrad
Lechociński Bogusław
Nicałek Agnieszka
Ożóg Katarzyna
Potocka Barbara
Sądej Andrzej
Sroka Józef
Sroka Ryszard
Tabian Krzysztof
Tofil Paweł
Wolak Tadeusz

 

 

Stała Komisja Rady Miejskiej w Nisku - Komisja Rewizyjna

 Przewodniczący: 
Sądej Andrzej 
 

Beer Marek
Błądek Grzegorz 
Borowiec Błażej 
Czwal Sławomir 
Drąg Adam 
Sroka  Ryszard 
Tofil Paweł 
Wolak Tadeusz 

 

 

Stała Komisja Rady Miejskiej w Nisku - Komisja Budżetu i Finansów

 Przewodniczący: 
Beer Marek 
 

Błądek Grzegorz 
Jaskot Stanisław 
Lechociński Bogusław 
Pachla Marek 
Potocka Barbara 
Sądej Andrzej 
Sroka  Józef
Tofil Paweł 
Wolak Tadeusz 

 

 

 

Stała Komisja Rady Miejskiej w Nisku - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

 Przewodniczący: 
Tabian Krzysztof 
 

Bis Grzegorz 
Czwal Sławomir 
Folta Marcin
Jaskot Stanisław 
Krzyżak Konrad 
Madej Adam 
Nicałek Agnieszka 
Ożóg Katarzyna 
Potocka Barbara 
Sroka  Józef

 

 

Stała Komisja Rady Miejskiej w Nisku - Komisja Pomocy Społecznej i Zadań Publicznych

 Przewodniczący: 
Drąg Adam 
 

Folta Marcin 
Krzyżak Konrad 
Lechociński Bogusław 
Madej Adam 
Nicałek Agnieszka 
Ożóg Katarzyna 
Pachla Marek 
Potocka Barbara 
Tabian Krzysztof 

 

 

Stała Komisja Rady Miejskiej w Nisku - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 Przewodniczący: 
Bis Grzegorz
 

Błądek Grzegorz
Drąg Adam
Jaskot Stanisław
Krzyżak Konrad
Lechociński Bogusław
Sroka Józef
Sroka Ryszard
Tabian Krzysztof

 

 

Stała Komisja Rady Miejskiej w Nisku - Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej

 Przewodniczący: 
Błądek Grzegorz 
 

Beer Marek 
Bis Grzegorz 
Borowiec Błażej 
Madej Adam 
Nicałek Agnieszka 
Ożóg Katarzyna 
Pachla Marek 
Sroka Ryszard 
Tofil Paweł

 

Burmistrz Gminy i Miastamgr inż. Waldemar Ślusarczyk
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (0-15) 8415643
I-sze piętro, pok. nr 25
Zastępca Burmistrzamgr Zbigniew Kotuła
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (0-15) 8415643
I-sze piętro, pok. nr 25
Skarbnik Gminymgr Maria Nabrzeska
tel. (0-15) 8415654
parter, pok. nr 14
Sekretarz Gminy

mgr Małgorzata Jakubów
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (0-15) 8415671
I-sze piętro, pok. 28

 


 

Burmistrz lub Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów
w każdy wtorek
w godzinach od 900 do 1530

SOŁTYSI
 

Zarzecze – Stanisław Pliszka


Racławice – Piotr Pachla


Nowosielec – Grzegorz Bednarz


Wolina – Danuta Wytrzęś


Nowa Wieś – Mariusz Juśko


Kończyce – Jan Nykiel

 

 

 
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDÓW OSIEDLI

Osiedle Nr 1 – Centrum
Anna Cudna

Osiedle Nr 2 - Centrum
Krystyna Rębisz

Osiedle Nr 3 – Barce
Sławomir Kozarski

Osiedle Nr 4 – Malce
Jan Bielak

Osiedle Nr 5 – Warchoły
Marek Urban

Osiedle Nr 6 – Podwolina
Jolanta Warchoł

Osiedle Nr 7 – Moskale
Zbigniew Burghardt

Osiedle Nr 8 – PGO
Krzysztof Witkowski

Osiedle Nr 9 – Tysiąclecia
Tadeusz Błażejczak