Standardy zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2017/2018 na terenie Gminy i Miasta Nisko
(opracowane na postawie Zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. Dziennik Urzędowy MTiGM Nr 10)

Standardy zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko – załącznik nr 1

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2017/2018 zostało podzielone na zadania:

 • zadanie nr 1 - Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Nisko Centrum (Osiedle nr 1 i 2) i sołectwa Nowosielec,
 • zadanie nr 2 - Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Nisko (Osiedla Tysiąclecia, PGO, Moskale, Malce, Barce, Warchoły (prawa strona od ul. Rzeszowskiej).
 • Zadanie nr 3 - Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Nisko (Osiedla Podwolina, Warchoły (lewa strona od ul. Rzeszowskiej).
 • zadanie nr 4 - Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw: Racławice, Wolina, Nowa Wieś,
 • zadanie nr 5 - Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Zarzecze.

Za zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko odpowiada:

 

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Nisko i sołectwa Nowosielec – zadania nr 1 i 2 prowadzi firma wyłoniona w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty

MZK Nisko sp.  z o.o.– telefon służby dyżurnej: 500 062 597

Do obowiązków firmy prowadzącej zimowe utrzymanie dróg należy:

 1. odśnieżanie nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Nisko i sołectwa Nowosielec zgodnie z przyjętymi standardami, według kolejności jak w wykazie – zobacz wykaz ulic,
 2. odśnieżanie chodników i innych ciągów komunikacyjnych - zobacz wykaz,
 3. posypywanie dróg i chodników środkami chemicznymi niechemicznymi oraz ich mieszanki  przy użyciu piaskarek (pługopiaskarek) w celu usuwania  gołoledzi i śliskości na nich występujących.

Wykaz ulic: Zobacz wykaz w formacie pdf  (załącznik nr 2)

 

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Nisko  – zadanie nr 3 prowadzi  podmiot wyłoniony w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty

Siudy Mirosław– telefon służby dyżurnej: 608 368 188; 158703150

Do obowiązków firmy prowadzącej zimowe utrzymanie dróg należy:

 1. Odśnieżanie nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Nisko zgodnie z przyjętymi standardami, według kolejności jak w wykazie – zobacz wykaz ulic,
 2. Posypywanie dróg i chodników środkami chemicznymi niechemicznymi oraz ich mieszanki  przy użyciu piaskarek (pługopiaskarek) w celu usuwania  gołoledzi i śliskości na nich występujących.

Wykaz ulic: Zobacz wykaz w formacie pdf  (załącznik nr 3)


Za zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw: Racławice, Wolina, Nowa Wieś odpowiada:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw: Racławice, Wolina, Nowa Wieś- zadanie nr 4 prowadzi firma wyłoniona w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty

Zbiórka i Transport Odpadów Komunalnych Józefa Hausner – telefon służby dyżurnej:  515 505 045

Do obowiązków firmy prowadzącej zimowe utrzymanie dróg należy odśnieżanie nawierzchni ulic i dróg na terenie sołectw: Racławice, Wolina, Nowa Wieś zgodnie z przyjętymi standardami.

Wykaz ulic dróg: Zobacz wykaz w formacie pdf (załącznik nr 4)

 


Za zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa ZARZECZE odpowiada:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Zarzecze -zadanie nr 5 prowadzi podmiot wyłoniony w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty

Edward Pałka – telefon służby dyżurnej: 608 293 952; 606 138 902

Koordynatorem zimowego utrzymania dróg na terenie sołectwa Zarzecze jest  Pan sołtys Stanisław Pliszka

Do obowiązków firmy prowadzącej zimowe utrzymanie dróg należy odśnieżanie nawierzchni ulic i dróg na terenie sołectwa Zarzecze zgodnie z przyjętymi standardami.

Wykaz ulic  dróg: Zobacz wykaz w formacie pdf (załącznik nr 5)


 

Za zimowe utrzymanie dróg innych niż gminne na terenie Gminy i Miasta Nisko odpowiadają:

GDDKiA – Rejon w Nisku – tel. (15) 841 22 13

 1. Sandomierska (Nisko),
 2. Wolności (Nisko),
 3. Rzeszowska (Nisko – od ul. Piaskowej),
 4. droga („S-19”) przez Sołectwo Nowosielec,
 5. Rudnicka (Sołectwo Racławice),
 6. Sienkiewicza (Sołectwo Wolina),
 7. Lubelska (Sołectwo Racławice i Zarzecze),

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich – Rejon w Stalowej Woli – tel. (15) 842 14 34

 1. Głowackiego (Nisko),
 2. Mickiewicza (Sołectwo Zarzecze),
 3. Krzeszowska (Sołectwo Zarzecze),

Powiatowy Zarząd Dróg w Nisku – tel. (15) 841 54 16

 1. Dąbrowskiego (Nisko),
 2. Długa (Nisko),
 3. Dworcowa (Nisko),
 4. Kolejowa (Nisko),
 5. Nowa (Nisko),
 6. Osiedle (Nisko),
 7. PCK (Nisko),
 8. Rzeszowska (Nisko – od ul. PCK do ul. Piaskowej),
 9. Słoneczna (Nisko),
 10. Sopocka (Nisko),
 11. Tysiąclecia (Nisko),
 12. Ługowa (Sołectwo Zarzecze),
 13. Starowiejska (Sołectwo Zarzecze),
 14. droga przez Kończyce (od „ S-19” do Rudnika),
 15. droga przez Nowa Wieś (od Sołectwa Wolina do Przędzela),