ico info80Firma HDA - Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Przełam barierę – zbuduj swoją karierę!”.

Okres realizacji projektu: 01.02.2018r. – 31.05.2019r.

Zapraszamy osoby:

 • niepracujące, w tym bezrobotne zarejestrowane lub niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, bierne zawodowo,
 • mieszkające w województwie podkarpackim na terenie jednego z powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, lubaczowskiego, niżańskiego, przemyskiego ziemskiego, przeworskiego, strzyżowskiego, leskiego (zgodnie z KC),
 • które ukończyły 29 rok życia,
 • posiadające niskie kwalifikacje (do poziomu ISCED3 włącznie).

Oferujemy:

 • 5-miesięczne staże zawodowe z wynagrodzeniem stażowym 1280,66 zł brutto,
 • szkolenia zawodowe i komputerowe,
 • indywidualne konsultacje z trenerem rozwoju kariery,
 • indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • wsparcie pośrednika pracy.

Dodatkowo zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniach zawodowych i komputerowych,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi,
 • catering.

Dokumenty rekrutacyjne (formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami) są przyjmowane od 12 lutego 2018 r. Można je złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu:

HDA – Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik

ul. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów

z dopiskiem: projekt „Przełam barierę- zbuduj swoją karierę!”

 

Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem telefonu 884 378 333 lub osobiście w biurze projektu. Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony internetowej: http://www.bezplatneszkolenia.com.pl/przelam-bariere-zbuduj-swoja-kariere/ zawierającej szczegółowe informacje o projekcie, zasady rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy i regulamin projektu. 

Czytaj więcej...

pilka noznaRozstrzygnięcie naboru wniosków

w sprawie określenia warunków i trybu wsparcia rozwoju sportu

w Gminie i Mieście Nisko

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko rozpatrzył wnioski na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu.

Wykaz klubów sportowych dofinansowanych w ramach naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2018 roku.

Nazwa Klubu Sportowego

Adres

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

Miejski Klub Sportowy

SOKÓŁ”

ul. Kościuszki 20

37-400 Nisko

Upowszechnianie kultury i sportu poprzez szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży począwszy od 6 roku życia”

240 000,00zł

Amatorski Klub Sportowy „ORKAN”

Plac Wolności 7

37-400 Nisko

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- prowadzenie szkolenia utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży”

40 000,00zł

Klub Sportowy

Zarzecze

ul. Mickiewicza 24

37-400 Nisko

"Prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych, organizacja treningów, meczy piłkarskich i imprez sportowych dla mieszkańców Gminy"

40 000,00zł

Klub Sportowy Podwolina

ul. Kochanowskiego 32

37-400 Nisko

"Prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz organizowanie zawodów dla dzieci i młodzieżyz terenu Gminy i Miasta Nisko"

40 000,00zł

SKS GALENA Racławice

ul. Lubelska 5A

37-400 Nisko

"Podniesienie jakości szkolenia trenerów i doskonalenie umiejętności piłkarskich wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację meczów i turniejów piłkarskich.Zakup sprzętu sportowego i rozbudowa infrastruktury wokół boiska sportowego w miejscowości Racławice"

40 000,00zł

Razem:

  

400 000,00 zł

Kluby sportowe, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań z zakresu sportu w niższej kwocie niż przez nie wnioskowana przed podpisaniem umowy muszą złożyć zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Mista Nisko (pok. Nr 12), Plac Wolności 14, 37-400 Nisko.

Pobierz:

Czytaj więcej...